News Image Lead

فشارهای مافیای کنکور سبب شده در آخرین مصوبه بسیار ضعیف شورای سنجش و پذیرش دانشجو، ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی در پذیرش دانشجو در سال ۹۸ که باید حداقل ۶۰ درصد تعیین می‌شد به ۲۰ درصد کاهش یابد. یعنی ۱۰ درصد کمتر از اولین سال اجرای قانون (۱۳۹۳)!

کد خبر: ۱۲۸۸۱
۱۴:۵۴ - ۳۰ مهر ۱۳۹۷
دیدارنیوز - احمد حج فروش - فشار های مافیای کنکور سبب شد در آخرین مصوبه بسیار ضعیف شورای سنجش و پذیرش دانشجو ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی در پذیرش دانشجو در سال 98 که می بایست حد اقل 60 درصد تعیین می شد به 20 درصد کاهش یابد. یعنی 10 درصد کمتر از اولین سال اجرای قانون (1393)!!! 

اما چون مافیای کنکور تمامیت خواه است و همه 100 درصد ضریب تأثیر را برای کنکور می خواهد، بار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در تله خود قرار داد، تا بر خلاف قانون و خواست مردم و به ویژه برخلاف مصلحت استعدادهای برتر (صاحبان معدل های 16 تا 20) و علی رغم تأثیر قطعی 80 درصدی کنکور، اجازه ندهند حتی 20 درصد از ضریب تأثیر کنکور ضد ارزش کاسته و به سابقه تحصیلی با ارزش اختصاص یابد. 

مافیای کنکور همه عوامل خود را در کشور بسیج کرده و با هیاهو و غوغا سالاری در هیبت داوطلبانی که رتبه بالا و معدل پائین دارند می خواهد نمایندگان مجلس را مثل 32 سال گذشته با خود همراه سازند و نگذارند گوشه ای از ضریب 100 درصدی کنکور کاسته شود. ترس مافیای کنکور به این علت است که افزایش ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی (حتی به میزان ناچیز 20 درصد) در سال 98، زمینه افزایش این ضریب در سال های بعد را نیز فراهم خواهد کرد و مطابق قانون ممکن است در سال 1400 ضریب تأثیر سابقه تحصیلی به 85 تا 90 درصد برسد و این به معنی مرگ مافیای کنکور.

در واقع مافیای کنکور نمی خواهد سه سال دیگر بمیرد؛ بلکه می خواهد زندگی مادام العمر برای خود خریداری کند؛ اما این خواست مافیای کنکور به بهای ناکارآمدی نظام تعلیم و تربیت و سایر نظام های کشور و گرفتن جان علم و فناوری و سد بزرگ در پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است.

البته مافیای کنکور می داند که اگر جسد کنکور در حد 10 تا 15 درصد (تنها برای تفکیک نمرات امتحانات نهائی) باقی بماند، مثل الآن که بسیاری از داوطلبان، سابقه تحصیلی و معدل بالا با تأثیر به اصطلاح مثبت(ولی در عمل صفر) را رها کرده اند، در آینده مسیر حرکت معکوس می شود، کنکور و کسب رتبه کنکور را برای استفاده از ضریب 15 درصدی آن رها خواهند کرد و به دنبال افزایش معدل خود تا 20 پیش می روند. در چنین شرایطی، مافیای کنکور مجبور می شود از لاک سمی و مخرب خود خارج شود و به تولید سئوالات تشریحی سطح بالا (که ماهیتا ترفند ناپذیر است) روی آورد و این رویکرد سازنده عامل توسعه علم و فناوری و پیشرفت همه جانبه کشور خواهد شد.
 
زمانی که ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی به 85 درصد برسد؛ در این صورت آموزشگاه های کنکور که سم سئوالات تستی (مواد مخدر) را برای سلب دانائی جوانان (شامل: تفکر، دانش فراشناختی، خلاقیت، فناوری، نوآوری و کار آفرینی)؛ پخش می کردند، تبدیل به آموزشگاه های تولید و ترویج سئوالات تشریحی المپیادی می شوند و به عنوان عامل رشد خلاقیت و نوآوری در کشور محبوب و مورد احترام مردم قرار می گیرند.

تبصره های 4و5 ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب 10/6/92) برای رسیدن به چنین اهداف مقدسی پیش بینی شده است .

تبصره 4 ماده 5 تأکید دارد: «تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است» و تبصره 5 همان ماده «حد اقل ضریب تأثیر در اولین سال اجرای قانون(سال 93) را 25 درصد» اعلام کرده و در ادامه تبصره 4 آمده: «پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود».

قانون گذار با قید «حد اقل 25 درصد» دست قانون گذار را باز گذاشته که در همان سال 93 و یا سال بعد از آن و یا سه و چهار سال پس از آن، ضریب حد اکثر را خود تعیین کند و اگر در مخیله سرکرده مافیای کنکور و سایر عوامل سازمان مافیائی اش کمی گذشت از منافع اقتصادی و یک جو عدالت و خدمت صادقانه به ملت وجود داشت، می توانست متناسب با دو سوم (66.7 درصد) سال هایی که در آن امتحانات نهائی برگزار می شد (طی سال های 93 تا 97 ) برای سابقه تحصیلی ضریب 66.7 درصد اعمال کند. اما منافع اقتصادی، راهبرد سابقه تحصیلی هراسی و تحقیر، تضعیف و تحدید آن را در دستور کار قرار داد.
 
در حالی که انتظار می رفت در سال 98 (6 سال بعد از تصویب قانون) ضریب سابقه تحصیلی به 85 درصد افزایش یابد تا به طور واقعی (و نه صوری و به دروغ) 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور (اعم از ظرفیت دانشگاه های دولتی و غیر دولتی و رشته / دانشگاه های برتر و پر داوطلب و کم داوطلب نه فقط کم داوطلب ها) با استفاده از سابقه تحصیلی تکمیل شود؛ سرکرده مافیای کنکور با تفسیرهای سوء از مفاد قانون، شورای سنجش و پذیرش دانشجو، نمایندگان مجلس و مردم را فریب داد. 

با این که مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده واحده مصوب26/2/ 1395، بند (الف) ماده (۱) قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب 10/۶/92 سابقه تحصیلی را که شامل نمرات امتحانات نهائی سه سال دوره متوسطه بود اصلاح کرد و قید سه سال را برداشت؛ اما بر اثر خواسته مافیای کنکور، نمایندگان مجلس ماده واحده را نادیده گرفته و در طرح جدید نمرات «سه سال» را دو باره در طرح جدید قید کردند که با اتلاف زمان نگذارند ضریب تأثیر سابقه تحصیلی در سال های آتی افزایش یابد .

نظام ظالمانه سنجش و پذیرش دانشجو در کشور ما مدت 32 سال از 40 سال دوران پس از انقلاب اسلامی با استفاده از کنکور با سئوالات چهار گزینه ای (تستی) و ضریب 100 درصدی تنها معیار سنجش و پذیرش دانشجو بوده است. سئوالاتی که بخاطر آثار زیان بار آن، بیش از 50 سال است که از اکثر قریب به اتفاق نظام های آموزشی و پذیرش دانشجو در جهان حذف شده است. حتی اکثر آزمون های ورودی کشور چین در سال های اخیر که بیش از 10 میلیون شرکت کننده داشته، با استفاده از سئوالات تشریحی برگزار می شود. 

اما این مافیای منفعت طلب بی رحم که جز به پول و درآمدهای باد آورده نمی اندیشد حاضر است از سفره حدود 20 هزار میلیاردی اش در ایامی که قرار است برای کنکور تصمیم گیری شود روزانه در حد میلیارد هزینه کند تا یک درصد از ضریب تأثیر قطعی کنکور کم نشود.

نمایندگان ما در مجلس شورای اسلامی که هر روز با انواع افراد و پیامک‌ها و تلفن‌های اعضای مافیا در لباس داوطلب رتبه بالای معدل پائین و یا از طریق رابط های آنها در موقعیت های گوناگون شغلی مواجه می شوند، تصور می کنند اگر سابقه تحصیلی با ضریب تأثیر قطعی 60 درصدی یا کمتر اعمال شود، گروه زیادی از فرزندان این سرزمین به خاک سیاه می نشینند؛ در حالی که پس از جذب همه داوطلبان کنکور در رشته- دانشگاه های گوناگون، بیش از 500 هزار صندلی دانشگاه ها خالی می ماند. 

بعضی از این اعضای مافیای کنکور با نقاب داوطلب نخبه ی رتبه دو و سه رقمی و معدل های 19 تا 19.75 نمایان می شوند و تأثیر قطعی سابقه تحصیلی را نخبه کشی توصیف می کنند؛ گروهی دیگر خود را دارای معدل های پائین 10 و 11 و 12 که رتبه بالا در کنکور کسب کرده معرفی و ادعا می کنند، که اگر ضریب تأثیر سابقه تحصیلی مثبت اعلام شود می توانند به رشته پزشکی دانشگاه تهران یا رشته برق دانشگاه شریف راه یابند، در غیر این صورت باید در یک رشته کم طرف دار دانشگاه آزاد ادامه تحصیل دهند. مافیای کنکور این موضوع را القا می کند که تأثیر قطعی معدل برای همه داوطلبان سال 98 مضر است و بدین گونه سعی دارد طیف وسیعی از جامعه داوطلبان و خانواده های آنها را با نیت مخفی شوم خود همراه کند.

اعضای مافیای کنکور با تاختن به مافیای کنکور به خودشان تهمت می زنند که اینها و آموزش و پرورش هستند که از تأثیر قطعی سابقه تحصیلی سود می برند و بسته های ترمیم معدل آماده کرده اند. در حالی که مافیای کنکور از سابقه تحصیلی و سئوالات تشریحی متنفر است؛ زیرا از این راه باید هزینه هائی را پرداخت کند که برگشت ناچیزی دارد. نمی تواند مثل آزمون های آزمایشی کنکور، برای فریب خورده گانش آزمون تشریحی برگزار کند و هزاران ورقه آزمون های تشریحی را به ده ها معلم برای تصحیح بسپارد و ... .

اکنون با نمایندگان محترم سخن می گویم، آیا هیچ فکر کرده اید که این متقاضیان که ظاهرا همه شان ادعا دارند قبلا رتبه بالای کنکور را کسب کرده اند و میگویند معدلشان پایین است و قطعی شدن ضریب سابقه تحصیلی به ضرر آنهاست چرا طی سال های 95 تا 97 که سابقه تحصیلی تأثیر قطعی نداشته با رتبه بالا انتخاب رشته نکرده اند و میخواهند پشت کنکوری باقی بمانند؟ با توجه به این که 32 سال سابقه تحصیلی هیچ نقشی نداشته و در این مدت افراد زیادی با معدل های 10 و 11 و 12 و دو پینگ ترفند های تست زنی به رشته / دانشگاه های برتر راه یافته اند، چرا آنها از این فرصت ها استفاده نکردند و در سال هائی که رتبه بالا در کنکور کسب کردند و معدل پائین آنها تأثیر منفی نداشت، چرا انتخاب رشته نکردند. آیا ممکن نیست اینها هویت های جعلی مافیای کنکور باشند؟

اگر فرض کنیم تعدادی از این افراد واقعی باشند و برای رسیدن به رشته بهتر می خواهند پشت کنکور بمانند و احتمال می دهند با توجه به تجربه قبلی خود؛ در کنکور 98 رتبه بهتر کسب کنند، لذا می توانند وقت و انرژی بیشتری را به ترمیم معدل اختصاص دهند. ضمن این که این افراد مدعی هستند که معدل 20 آوردن مثل آب خوردن است و این کنکور است که رتبه بالا آوردن در آن سخت است؛ لذا دیگه نگران چه هستند، میتوانند درس بخوانند و معدل 20 آب خوردنی را به دست بیاورند . کسانی هم که در گذشته دور دیپلم گرفته اند و حالا می گویند معدل شان پائین است و ترمیم معدل برایشان دشوار است، چون کسب رتبه بالا در کنکور برایشان آسان تر است، بنابر این اگر با رتبه بالای خود، در رشته پزشکی پذیرفته نشدند، ان شاءالله در رشته های مشابه مثل دارو سازی قبول خواهند شد. اما بنظر می رسد اغلب این هیاهو و غوغا سالاری ها مربوط به مافیای نقاب دار است و هدف مافیا جز فریب نمایندگان و استفاده از آب گل آلود برای پر کردن کیسه خود نیست.

حالا که این مافیای بی رحم طی 32 سال گذشته افراد زیادی با معدل های پائین تر از 14 را نا عادلانه بر روی صندلی رشته/ دانشگاه های پر طرف دار دولتی نشانده و از این طریقِ ظالمانه فرصت را از بسیاری از جوانان دارای معدل های 18 تا 20 سلب کرده است، وقت آن نرسیده که عدالت را رعایت کنیم و چند سال هم به گروه دوم فرصت دهیم تا شاید در آینده بتوانیم نقشه بهتری برای توسعه علم و فناوری کشور ترسیم کنیم.

ملاحظه می شود بحث ما بسیار فراتر از جزئیات این خواسته هاست، بحث آینده کشور است و نیروی انسانی مهم ترین موتور محرک توسعه همه جانبه و پایدار است که رسیدن به آینده مطمئن با وجود نظام کنونی سنجش و پذیرش دانشجو نه دشوار، بلکه محال است.

بنابر آنچه گفته شد، ساده انگاری است که تصور کنیم معدود جوانان نخبه و کار آفرین و پزشک ماهر، توانائی و کارآمدی و مهارت های خود را از نظام مدرسه ای و دانشگاهی کشور کسب کرده اند؛ غافل از آنکه نظامی که توسط سندرم کنکور و بیماری شیوع یافته تست زنی، نا کارآمد شده قادر به تربیت این گونه دانش آموختگان نیست. آنها به برکت هوش و استعداد ذاتی و سخت کوشی خود به موقعیتی رسیده اند، که به طور نسبی به دیگران برتری دارند، که اگر سنجش ما غلط نبود و آموزش ما مبتنی بر سنجش غلط نبود، این نخبگان، نقش مؤثرتر و بیشتری در جامعه داشتند.

پیشنهاد این است که: «ضریب تآثیر قطعی سابقه تحصیلی در سال 98 به میزان 60 درصد و این ضریب برای سال 99 به میزان 85 درصد افزایش یابد تا تبصره های 4 و 5 ماده 5 قانون پس از12 سال بی اعتنائی و تأخیر در سال های 98 و 99 جامه عمل بپوشد». امید است نمایندگان مجلس تسلیم فشار مافیای کنکور نشوند و در جهت تقویت تأثیر قطعی سابقه تحصیلی تصمیمی عادلانه و مردمی بگیرند.

منبع: خبرآنلاین
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم